Visie Makelaardij
Visie Makelaardij
Wij zijn verkozen tot de beste verkoopmakelaar van Amersfoort

Woning of appartement kopen in ​​​​​​​Leusden, Stoutenburg of Achterveld, Utrecht

De gemeente Leusden ligt ten zuiden van Amersfoort en bestaat uit de drie dorpen Leusden, Achterveld en Stoutenburg. Al in het jaar 777 werd in een bisschoppelijke oorkonde de naam Villa Lisiduna genoemd voor het huidige Oud-Leusden. De oorsprong van de gemeente Leusden ligt niet in de huidige gelijknamige plaats, maar in de buurtschap Oud-Leusden aan de zuidwestkant van Amersfoort.
De wijk Hamersveld - de oorspronkelijke kern van het huidige Leusden - bestond eeuwenlang uit niet meer dan wat lintbebouwing. Nu is dat inmiddels meer dan 10.000. Met het oog op de te verwachten bevolkingstoename in de regio Amersfoort werd Leusden als groeikern aangewezen. De Leusdense bevolking zou uitgroeien tot ca. 46.000 inwoners.


Leusden-Zuid en de Tabaksteeg, Stoutenburg en Achterveld


Leusden-Zuid en de Tabaksteeg: In de jaren 1962-1974 heeft Leusbroek een belangrijke uitbreiding ondergaan door de bouw van ca. 500 woningen. In die periode is ook de naam Leusbroek veranderd in Leusden-Zuid. Door de recentelijke, grote uitbreidingen van de woonwijk de Tabaksteeg, is het dorp de afgelopen jaren zo goed als vastgegroeid aan de plaats Leusden zelf. Stoutenburg: Stoutenburg is een kleine gemeenschap behorend bij de gemeente Leusden (sinds 1969). Stoutenburg staat vooral bekend om het landgoed met kasteel, in de volksmond Heerlijkheid Stoutenburg. Samen met natuurgebied Bloeidaal en waterbergingsgebied De Schammer vormt het landgoed een ecologische verbindingszone die ruimte biedt aan bedreigde planten en dieren. Een groot gedeelte van deze natuur is opengesteld voor wandelaars en fietsers. Achterveld: De naam Achterveld wordt voor het eerst genoemd in 1309. Het dorp ligt halverwege de plaatsen Leusden en Barneveld in de Gelderse Vallei en grenst aan de provincie Gelderland. Het oostelijke buitengebied van het dorp valt onder de Gelderse gemeente Barneveld. In de jaren 1971 tot en met 1974 zijn er in de driehoek Hessenweg/Jan van Arkelweg/Verjaagde Ruiterweg ca. 200 nieuwe woningen gebouwd. Dit betekende een belangrijke uitbreiding van het dorp. Om vergrijzing van het dorp, en daarmee aantasting van het huidige voorzieningenpakket te voorkomen, zijn tussen 1982 en 1994 ten oosten van de Jan van Arkelweg ongeveer 200 woningen gebouwd. Voor de komende jaren is er ruimte voor de bouw van ongeveer 100 woningen.

32 woningen in Leusden, Stoutenburg en Achterveld, Amersfoort


Benieuwd wat je maximaal kan lenen en je maandlasten zijn?