Disclaimer www.visiemakelaardij.nl

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, dan wel te verspreiden. Aan dit bericht (inclusief de bijlagen) kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Visie Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Informatie m.b.t. ons privacybeleid treft u aan op www.visiemakelaardij.nl.


This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from Visie Makelaardij. Visie Makelaardij is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in it's e-mail messages. For information about our Privacy Policy, please check our website: www.visiemakelaardij.nl.