Visie Makelaardij
Visie Makelaardij
Wij zijn verkozen tot de beste verkoopmakelaar van Amersfoort


Privacyverklaring Visie Makelaardij

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe Visie Makelaardij B.V. omgaat met uw (persoons)gegevens.

Van welke diensten van Visie Makelaardij B.V. maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Visie Makelaardij B.V.


Bij woningen:
U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Visie Makelaardij B.V.:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.


U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Visie Makelaardij B.V.:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.


Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Visie Makelaardij B.V. via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via Visie Makelaardij B.V. wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via Visie Makelaardij B.V. wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de Visie Makelaardij B.V. wordt aangeboden. Zie 7.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is Visie Makelaardij B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Visie Makelaardij B.V.
KvK-nummer: 70176000
Stadsring 252, 3811 HS Amersfoort
info@visiemakelaardij.nl
(033) 204 8535

Wij nemen uw privacy serieus

Visie Makelaardij B.V. verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Visie Makelaardij B.V. besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Visie Makelaardij B.V.


Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens Visie Makelaardij B.V. van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Visie Makelaardij B.V.. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Visie Makelaardij B.V., neem dan eerst contact op met Visie Makelaardij B.V. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Visie Makelaardij B.V. de gegevens?
Visie Makelaardij B.V. bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Visie Makelaardij B.V. echter langdurig:

Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Visie Makelaardij B.V. 20 jaar, omdat Visie Makelaardij B.V. gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. De bewijslast dat Visie Makelaardij B.V. de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Visie Makelaardij B.V. 5 jaar.

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Visie Makelaardij B.V. ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Visie Makelaardij B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / b / 20 jaar


De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. / geen / 3 jaar


De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. / a / 20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien met Visie Makelaardij B.V. is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. / a / 20 jaar


De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. / geen / 3 jaar


Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). / c / 5 jaar


Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. / b / 20 jaar


Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. / a / 20 jaar


Overige informatie die u aan Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / geen / 3 jaarOntvangers van gegevens:
a: Funda, (NVM) en VBO Makelaar (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b: Notaris, koper, aankoopmakelaar
c: FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor Visie Makelaardij B.V. ingeschakeld


Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Visie Makelaardij B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / a / 20 jaar


De reden van verhuur. / geen / 3 jaar


De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.


Indien met Visie Makelaardij B.V. is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van Visie Makelaardij B.V. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. / geen / 20 jaar


De eisen die u stelt aan de huurder. / a / 20 jaar


Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. / a / 20 jaar


Overige informatie die u aan Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / geen / 3 jaar


Ontvangers van gegevens:
a: Huurder3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor Visie Makelaardij B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Visie Makelaardij B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / a / 20 jaar


Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. / geen / 3 jaar


Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. / geen / 3 jaar


Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. / geen / 3 jaar


Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. / geen / 3 jaar


Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). / b / 5 jaar


Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. / c / 20 jaar


Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. / geen / 20 jaar


Overige informatie die u aan Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / geen / 3 jaarOntvangers van gegevens:
a: Verkoper en verkoopmakelaar
b: FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c: Notaris, verkoper, verkoopmakelaar4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor Visie Makelaardij B.V. ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Visie Makelaardij B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / a / 20 jaar


Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. / geen / 3 jaar


Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. / geen / 3 jaar


Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. / geen / 3 jaar


Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. / geen / 3 jaar


Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. / a / 3 jaar


Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. / a / 20 jaar


Overige informatie die u aan Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / a / 3 jaar


Ontvangers van gegevens:
a: Verhuurder5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Visie Makelaardij B.V. wordt aangeboden
In dit contact maakt Visie Makelaardij B.V. bezichtigingsafspraken, geeft Visie Makelaardij B.V. u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / a / 1 jaar


Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. / a / 1 jaar


Overige informatie die u aan de Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / a / 1 jaarOntvangers van gegevens:
a: Verkoper of verhuurder van pand6. U wilt een woning kopen die via Visie Makelaardij B.V. wordt aangeboden
Voor dit contact staat Visie Makelaardij B.V. met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Visie Makelaardij B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / b / 20 jaar


Uw mening over de woning. / b / 3 jaar


Gegevens over de biedingen. / b / 3 jaar


Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). / d / 5 jaar


Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. / b / 3 jaar


Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. / c / 20 jaar


Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. / a / 3 jaar


Overige informatie die u aan Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / b / 3 jaar


Ontvangers van gegevens:
a: Funda, (NVM) en VBO Makelaar (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b: Verkoper
c: Notaris, koper, aankoopmakelaar
d: FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)7. U wilt een woning huren die via Visie Makelaardij B.V. wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / a / 20 jaar


Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. / a / 3 jaar


Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de Woontoets. / a / 5 jaar


Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). / b / 5 jaar


Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. / a / 20 jaar


Overige informatie die u aan uw Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / a / 3 jaar


Ontvangers van gegevens:
a: Verhuurder
b: FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Visie Makelaardij B.V.
Het doel van dit contact is dat Visie Makelaardij B.V. u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / Geen / Tot intrekking van toestemming


Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. / Geen / Tot intrekking van toestemming


Overige informatie die u aan Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / Geen / Tot intrekking van toestemming


9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor Visie Makelaardij B.V. ingeschakeld
Het doel van dit contact is dat Visie Makelaardij B.V. voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen (in de volgorde: Gegevens / Verstrekking mogelijk aan / Bewaartermijn bij makelaar) worden verwerkt:


Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. / a / 20 jaar


Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. / a / 20 jaar


Overige informatie die u aan Visie Makelaardij B.V. verstrekt. / geen / 20 jaar


Ontvangers van gegevens:
a: Validatie instituut op taxaties.Gegevensgebruik door Funda, (NVM) en VBO Makelaar
Visie Makelaardij B.V. verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan bovenstaande partijen. Deze partijen zijn voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. Deze partijen doen het volgende met deze gegevens:


 • Zorgen dat alle makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.A. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij makelaars
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via Visie Makelaardij B.V. wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere makelaars:


 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.


Deze gegevens worden door makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed). Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.B. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via Visie Makelaardij B.V. wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:


 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.


Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via Visie Makelaardij B.V. toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.C. Database met historisch aanbod
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via Visie Makelaardij B.V. worden verkocht, worden de volgende gegevens in de database, vastgelegd:


 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.


De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maken de partijen analyses van de woningmarkt mogelijk. Deze partijen verstrekken deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:


 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • Makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
 • Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Deze website maakt gebruik van cookies.