Visie Makelaardij
Visie Makelaardij
Wij zijn verkozen tot de beste verkoopmakelaar van Amersfoort


Overdrachtsbelasting 2023; Hoe is het geregeld?

In Nederland is het bij de wet bepaald, dat er bij de aankoop van een onroerende zaak overdrachtsbelasting betaald moet worden. Maar wat is overdrachtsbelasting?

We vertellen je er alles over!

Wat is overdrachtsbelasting?


Overdrachtsbelasting is de belasting die je betaalt, wanneer je eigenaar wordt van een onroerende zaak. Met een onroerende zaak bedoelen we bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of een stuk grond. De Belastingdienst heeft percentages vastgesteld, die worden berekend over de aankoopsom. Kort voor de overdracht ontvang je de Nota van Afrekening. Hierop vind je het bedrag wat jij als koper aan overdrachtsbelasting betaalt. De aangifte van de overdrachtsbelasting wordt geregeld door de notaris. Hij zorgt ervoor dat dit bedrag wordt geïncasseerd en overgemaakt naar de Belastingdienst. De overdrachtsbelasting is één van de bedragen die vallen onder de 'kosten koper'. Klik hier om te ontdekken welke kosten er nog me er vallen onder de 'kosten koper.'


Hoeveel betaal ik aan overdrachtsbelasting?


Hoeveel overdrachtsbelasting je betaalt, is afhankelijk van jouw situatie. Laten we uitgaan van 'de standaard'. Je hebt al eerder een woning gekocht en bent klaar voor de volgende stap. Bij het aankopen van een nieuwe woning is de overdrachtsbelasting 2% van de koopsom. Hiervoor is één belangrijke voorwaarde van toepassing; je bent van plan om zelf in de woning te gaan wonen. Koop je een woning om er niet te gaan wonen, maar om die bijvoorbeeld te gaan verhuren? Dan betaal je sinds 1 januari 2023 een percentage van 10,4% over de aankoopsom.


Kan ik vrijstelling krijgen van overdrachtsbelasting?


Ja, er is een mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van overdrachtsbelasting. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Je bent tussen de 18 en 34 jaar.
  2. Je koopt een woning waar je zelf (voor langere tijd) gaat wonen.
  3. De waarde van de woning die je koopt is niet hoger dan € 440.000,- (in 2022 was dit € 400.000,-).


Let op! Je kunt deze vrijstelling maar één keer gebruiken. Veel mensen kiezen er daarom voor, deze vrijstelling te gebruiken bij de aankoop van hun eerste woning. Deze vrijstelling wordt daarom ook wel de 'startersvrijstelling' genoemd.


Wanneer hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen?


Je betaalt geen overdrachtsbelasting, wanneer...


... je mede-eigenaar wordt van een onroerende zaak door boedelmenging. Dit gebeurt wanneer je trouwt in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

... je gaat scheiden en de onroerende zaak eigendom wordt van één van de twee (in het geval van gemeenschap van goederen).

... je een woning/bedrijfspand op het perceel gaat bouwen, waar je al eigenaar van bent.

... je de onroerende zaak ontvangt als gevolg van een erfenis.
* Ga je een bieding uitbrengen? Houd dan altijd rekening met de kosten koper, waaronder de overdrachtsbelasting!